آموزش لوکال سازی گوگل آنالیتیکس در هاست

آموزش لوکال سازی گوگل آنالیتیکس در هاست

برای افزایش رتبه سایت و سئو آموزش لوکال سازی گوگل آنالیتیکس در هاست فوق العاده مفید است و سرعت سایت را افزایش می دهد پس با این آموزش همراه ما باشید. ما در این آموزش به شما یاد خواهیم داد چگونه از گوگل آنالیتیکس استفاده کنید که سئو سایت حفظ شده و سایت دیر بارگذاری نشود.

اگر در گوگل برای لوکال سازی گوگل آنالیتیکس در هاست جستجو کرده باشید پشتیبانی گوگل لوکال سازی گوگل آنالیتیکس در هاست را پیشنهاد نمی کند اما چرا؟ برنامه هایی مانند گوگل آنالیتیکس و گوگل کپچا چون کدهای آنها در حال تغییر و بروز شدن است به همین خاطر لوکال سازی آنها را پیشنهاد نمی کند اما من برنامه ای نوشتم تا شما هم بتوانید کدهای گوگل آنالیتیکس را لوکال کنید و هم از آخرین بروز رسانی گوگل آنالیتیکس استفاده نماید. پس با ادامه آموزش لوکال سازی گوگل آنالیتیکس در هاست همراه ا.م باشید.

آموزش لوکال سازی گوگل آنالیتیکس در هاست

هدف از آموزش لوکال سازی گوگل آنالیتیکس در هاست افزایش سرعت سایت است بنابراین قبل از شروع یک نکته به شما خواهیم گفت. تا بتوانید سرعت سایت خود را افزایش دهید. این آموزش برای تمامی سایت ها مانند وردپرس، لاراول،جوملا و سایر فریم ورک ها و سی ام اس ها مفید است. بنابراین شما اگر از هر نوع ساتی استفاده نماید می توانید از این روش گوگل آنالیتیکس را در هاست لوکال سازی کنید. قدم به قدم با این آموزش همراه ا.ام باشید و موارد گفته شده را اعمال نماید.

گوگل آنالیتیکس

اگر بخواهیم به صورت خلاصه و مفید گوگل آنالیتیکس را توضیح دهیم. گوگل آنالیتیکس یکی از نرم افزارهای پرطرفدار گوگل است که برای آنالیز وب سایت فوق العاده مهم می باشد. وب مسترها از طریق این نرم افزار می توانند به راحتی وب سایت خود را مدیریت نمایند.

برای نصب نرم افزار گوگل آنالیتیکس شما باید وارد وب سایت گوگل آنالیتیکس شده و وب سایت مورد نظر را به آن معرفی نماید. پس از معرفی گوگل لینکی در اختیار شما قرار می دهد که باید آن را در سایت خود وارد نماید. به دلیل اینکه کد وارد شده باید دسترسی مستقیم به گوگل داشته باشد سرعت سایت را کاهش می دهد و راه چاره لوکال سازی گوگل آنالیتیکس بر روی هات است تا اطلاعات از سایت گوگل خوانده نشود و مستقیم از هاست شما بارگذاری شود.

ما در این آموزش می خواهیم هم اطلاعات از هاست بارگذاری شود و هم همیشه اطلاعات بروز باشد.

استفاده از حافظه پنهان مرورگر

قبل از شروع می خواهیم اطلاعاتی که زیاد نیاز به تغییر ندارد را کش کنیم تا در هر سری مراجعه مخاطبان به سایت تمامی اطلاعات بازنویسی و خوانده نشوند. برای این کار کافی است کد زیر را در پوشه htaccess قرار دهید.

# ----------------------------------------------------------------------
# | aMostofi und Caching                          |
# ----------------------------------------------------------------------

# Serve resources with far-future expires headers.
#
# (!) If you don't control versioning with filename-based
# cache busting, you should consider lowering the cache times
# to something like one week.
#
# https://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_expires.html

<IfModule mod_expires.c>

  ExpiresActive on
  ExpiresDefault                   "access plus 1 month"

 # CSS

  ExpiresByType text/css               "access plus 1 year"


 # Data interchange

  ExpiresByType application/atom+xml         "access plus 1 hour"
  ExpiresByType application/rdf+xml          "access plus 1 hour"
  ExpiresByType application/rss+xml          "access plus 1 hour"

  ExpiresByType application/json           "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType application/ld+json          "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType application/schema+json        "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType application/vnd.geo+json       "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType application/xml            "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType text/xml               "access plus 0 seconds"


 # Favicon (cannot be renamed!) and cursor images

  ExpiresByType image/vnd.microsoft.icon       "access plus 1 week"
  ExpiresByType image/x-icon             "access plus 1 week"

 # HTML
  ExpiresByType text/html               "access plus 0 seconds"


 # JavaScript

  ExpiresByType application/javascript        "access plus 1 year"
  ExpiresByType application/x-javascript       "access plus 1 year"
  ExpiresByType text/javascript            "access plus 1 year"


 # Manifest files

  ExpiresByType application/manifest+json       "access plus 1 week"
  ExpiresByType application/x-web-app-manifest+json  "access plus 0 seconds"
  ExpiresByType text/cache-manifest          "access plus 0 seconds"


 # Media files

  ExpiresByType audio/ogg               "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/bmp               "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/gif               "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/jpeg              "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/png               "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/svg+xml             "access plus 1 month"
  ExpiresByType image/webp              "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/mp4               "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/ogg               "access plus 1 month"
  ExpiresByType video/webm              "access plus 1 month"


 # Web fonts

  # Embedded OpenType (EOT)
  ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject     "access plus 1 month"
  ExpiresByType font/eot               "access plus 1 month"

  # OpenType
  ExpiresByType font/opentype             "access plus 1 month"

  # TrueType
  ExpiresByType application/x-font-ttf        "access plus 1 month"

  # Web Open Font Format (WOFF) 1.0
  ExpiresByType application/font-woff         "access plus 1 month"
  ExpiresByType application/x-font-woff        "access plus 1 month"
  ExpiresByType font/woff               "access plus 1 month"

  # Web Open Font Format (WOFF) 2.0
  ExpiresByType application/font-woff2        "access plus 1 month"


 # Other

  ExpiresByType text/x-cross-domain-policy      "access plus 1 week"

</IfModule>

<IfModule mod_deflate.c>
# Insert filters / compress text, html, javascript, css, xml:
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/vtt 
AddOutputFilterByType DEFLATE text/x-component
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/js
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-php
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-fastphp
AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom+xml 
AddOutputFilterByType DEFLATE application/json
AddOutputFilterByType DEFLATE application/ld+json 
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject 
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf 
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-web-app-manifest+json 
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype 
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon 

# Exception: Images
SetEnvIfNoCase REQUEST_URI \.(?:gif|jpg|jpeg|png|svg)$ no-gzip dont-vary

# Drop problematic browsers
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html

# Make sure proxies don't deliver the wrong content
Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
</IfModule>

#Alternative caching using Apache's "mod_headers", if it's installed.
#Caching of common files - ENABLED
<IfModule mod_headers.c>
<FilesMatch "\.(ico|pdf|flv|swf|js|css|gif|png|jpg|jpeg|txt)$">
Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
</FilesMatch>
</IfModule>

<IfModule mod_headers.c>
 <FilesMatch "\.(js|css|xml|gz)$">
  Header append Vary Accept-Encoding
 </FilesMatch>
</IfModule>

# Set Keep Alive Header
<IfModule mod_headers.c>
  Header set Connection keep-alive
</IfModule>

# If your server don't support ETags deactivate with "None" (and remove header)
<IfModule mod_expires.c> 
 <IfModule mod_headers.c> 
  Header unset ETag 
 </IfModule> 
 FileETag None 
</IfModule>

مطلبی که گفته شد هیچ ارتباطی با آموزش لوکال سازی گوگل آنالیتیکس در هاست ندارد فقط خواستیم فایل ها را در هاست کش کرده باشیم و کمکی به افزایش سرعت سایت ما به بهونه آموزش لوکال سازی گوگل آنالیتیکس در هاست کرده باشیم. پس با ادامه آموزش همراه ا. ام باشید زیرا تازه آموزش شروع خواهد شد.

قدم اول در نصب لوکال سازی گوگل آنالیتیکس

برای فراخوانی گوگل آنالیتیکس لازم است فایل اسکریپت Analytics.js  را بر روی هاست خود بارگذاری نماید. برای این کار از طریق آدرس زیر اسکریپت آن را دریافت، ذخیره و بر روی روت هاست بارگذاری نماید.

https://www.google-analytics.com/analytics.js

فایل را از طریق لینک بالا ذخیره و مانند لینک زیر در روت  هاست خود بارگذاری نماید.

https://yourwebsite.com/analytics.js

ایجاد فایل گوگل آنالیتیکس

در مرحله بعد لازم است اسکریپت اصلی گوگل آنالیتیکس را در بخشی از سایت وارد نماید. در سایت های مختلف این بخش در قسمت های مختلفی بارگذاری می شود. اصول اصلی بارگذاری در فوتر سایت است اما در برخی از سایت ها امکان دارد در بخش هدر یا مثلا در وردپرس در قسمت فانکشن پی اچ پی قرار پرفته باشد. اگر از قبل این کد را در سایت دارید کد زیر را جایگزین نماید اما اگر در سایت این کد وجود ندارد کد زیر را در فوتر سایت قبل از تگ بادی درج نماید.

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','https://amostofi.ir/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-xxxxxxx-x', 'auto');
 ga('send', 'pageview');
</script>

در این قیمت دو نکته وجو دارد . اول اینکه به جای آدرس سایت ما آدرس سایت خودتان را قرار دهید. نکته دوم در قسمت انتهایی جایی که UA نوشته شده کد گوگل آنالیتیکس خود را وارد نماید.

بروزرسانی گوگل آنالیتیکس

برای بروزرسانی گوگل آنالیتیکس لازم است پوشه ای با نام analytics-update.php ایجاد کرده و کد زیر  در داخل آن وارد نماید.

<?
// script to update local version of Google analytics script

// Remote file to download
$remoteFile = 'https://www.google-analytics.com/analytics.js';
$localfile = 'Hier kommt der absolute Pfad zum Script hinein';
//For Cpanel it will be /home/USERNAME/public_html/local-ga.js

// Connection time out
$connTimeout = 10;
$url = parse_url($remoteFile);
$host = $url['host'];
$path = isset($url['path']) ? $url['path'] : '/';

if (isset($url['query'])) {
 $path .= '?' . $url['query'];
}

$port = isset($url['port']) ? $url['port'] : '80';
$fp = @fsockopen($host, '80', $errno, $errstr, $connTimeout );
if(!$fp){
 // On connection failure return the cached file (if it exist)
 if(file_exists($localfile)){
 readfile($localfile);
 }
} else {
 // Send the header information
 $header = "GET $path HTTP/1.0\r\n";
 $header .= "Host: $host\r\n";
 $header .= "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6\r\n";
 $header .= "Accept: */*\r\n";
 $header .= "Accept-Language: en-us,en;q=0.5\r\n";
 $header .= "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7\r\n";
 $header .= "Keep-Alive: 300\r\n";
 $header .= "Connection: keep-alive\r\n";
 $header .= "Referer: http://$host\r\n\r\n";
 fputs($fp, $header);
 $response = '';

// Get the response from the remote server
 while($line = fread($fp, 4096)){
 $response .= $line;
 }

// Close the connection
 fclose( $fp );

// Remove the headers
 $pos = strpos($response, "\r\n\r\n");
 $response = substr($response, $pos + 4);

// Return the processed response
 echo $response;

// Save the response to the local file
 if(!file_exists($localfile)){
 // Try to create the file, if doesn't exist
 fopen($localfile, 'w');
 }

if(is_writable($localfile)) {
 if($fp = fopen($localfile, 'w')){
 fwrite($fp, $response);
 fclose($fp);
 }
 }
}

این کد برای بروزرسانی گوگل آنالیتیکس است و یک نکته دارد . تمامی کدنویسی صحیح است اما باید با قسمت لوکال هاست شما هماهنگ شود به همین خاطر مراحل زیر را دنبال کنید.

در اولین قدم برای فراخوانی فیلی به نام dir.php  در روت هاست خود ایجاد نماید و کد زیر را در آن وارد کنید.

<?php echo dirname(__FILE__); ?>


<?php
$dir = dirname(__FILE__);
echo "<p>Full path to this dir: " . $dir . "/analytics.js</p>";
?>

پس از ایجاد و ذخیره فایل در انتهای دامنه اسم فایل و پسوند را در مرورگر مطابق با آدرس زیر وارد کرده و آدرس منتشر شده را در قسمت localfile  کد قبلی وارد نماید.

http://yourwebsite/dir.php

پس از اینکه آدرس را در لوکال فایل وارد کردید فایل dir.php را حذف نماید. اگر تمامی مراحل را درست مانند آموزش پیش رفته باشید پس از ورود به قسمت inspect مرورگر گوگل کروم و رفتن به قسمت Network خواهید دید که فایل analytics.php به صورت لوکال فرآخوانی می شود.

آموزش لوکال سازی گوگل آنالیتیکس در هاست

پس از اتمام تمامی مراحل و آزمایش کردن فایل گوگل آنالیتیکس اگر مانند تصویر بالا فایل لوکال شده بود مشخص است تمامی مراحل را درست انجام داده اید در غیر این صورت از ابتدا با دقت بیشتری مراحل را دنبال نماید و در صورت مشکل در قسمت نظرات مشکل خود را با من در میان بگذارید.

منبع » ا.م

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حل کنید : *
16 + 30 =